Jak wpisać dłużnika na czarną listę?

odzyskiwanie należności

odzyskiwanie należnościBIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej jest instytucją, która gromadzi dane o nierzetelnych dłużnikach. Zgodnie z ustawą o BIG – Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz.U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530), dłużników mogą zgłaszać zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne. Wynika z tego, że każdy z nas może dopisać do BIG informacje o dłużniku. Na tzw. czarną listę mogą trafiać jednak tylko te podmioty, co do których sąd wydał tytuł wykonawczy, w formie wyroku sądowego albo nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności.

Co oznacza wpis do BIG?

Wpisanie na czarną listę jest niekorzystne. Z danych dostępnych w BIG korzystają między innymi banki. Figurowanie na niej jako nierzetelny dłużnik może sprawić, że znacznie obniżona zostanie zdolność kredytowa wnioskującego. Dane w BIG są też weryfikowane przez potencjalnych kontrahentów. Jeśli przedsiębiorca posiada niespłacone długi, jest wtedy postrzegany jako niewiarygodny płatnik, z którym nie zawsze opłaca się robić interesy.

Jak umieścić dłużnika w BIG?

Wierzyciel, który chce zamieścić informację o dłużniku w Biurze Informacji Gospodarczej, powinien w pierwszej kolejności wysłać do niego pismo, w którym informuje go o takim zamiarze. Jeśli w terminie kolejnych 14 dni nie nastąpi spłacenie przeterminowanej należności przez dłużnika, wtedy można zamieścić jego dane w BIG.

Jak sprawdzić rejestr BIG?

Każdy przedsiębiorca może sprawdzić innego przedsiębiorcę. Warto to robić zanim jeszcze podejmie się nowy biznesowy kontakt. Uchroni to przed ryzykiem utraty płynności finansowej w przypadku współpracy z nieuczciwym kontrahentem. Każdy przedsiębiorca może również sprawdzić samego siebie – nie każdy jest świadomy ewentualnych długów, jakie na nim ciążą.

Przedsiębiorca może również sprawdzić w BIG dowolnego konsumenta. Może to jednak zrobić tylko po uzyskaniu jego pisemnej zgody.

Każda osoba fizyczna może również sprawdzić siebie bądź dowolną inną osobę fizyczną i przedsiębiorcę. Raporty dotyczące osób fizycznych można zamawiać bezpłatnie raz na 6 miesięcy natomiast te, które odnoszą się danego przedsiębiorcy, można otrzymywać bez żadnych ograniczeń.

O czym świadczy zapis w rejestrze BIG?

Biuro Informacji Gospodarczej prowadzi rejestr dłużników. Zamawiając odpowiedni raport, można dowiedzieć się, jakiej płatności nie uregulował dany dłużnik. Daje to solidne podstawy ku temu, by zrezygnować ze współpracy z takim podmiotem.

Okazuje się jednak, że informacje zawarte w BIG mogą wpływać pozytywnie na wizerunek osoby fizycznej czy przedsiębiorcy. W niektórych rejestrach zapisywane są też pozytywne dane, na przykład te dotyczące spłat należności. Ma to ogromne znaczenie w sytuacji gdy firma windykacyjna prowadzi odzyskiwanie należności wobec takiej osoby. Dobrą informacją jest też niefigurowanie na tzw. czarnej liście. Dla takich firm wydawane są certyfikaty wiarygodności i rzetelności, to między innymi „Firma Wiarygodna Finansowo” czy „Rzetelna Firma”.

Warto też pamiętać, że każdy wierzyciel ma obowiązek wypisania dłużnika z rejestru BIG wtedy, gdy należność zostanie zwrócona. Ma na to 14 dni od otrzymania przeterminowanych wpływów.

Dodaj komentarz