Cięcia przy dużych prędkościach? Przy takiej obróbce musisz mieć przepychacze i sprawdziany!

frez ślimakowy modułowy

Jeśli chcesz wytwarzać precyzyjne elementy do obróbki – należy to robić za pomocą wysokiej jakości przeciągacza. Narzędzia do przeciągania i przepychania są dostępne w różnych stylach i zastosowaniach, jak na przykład przepychacze do wielowypustów. Wszystko po to, aby zapewnić innowacyjne rozwiązania w zakresie obróbki. Większość narzędzi do przeciągania wykorzystuje projekty wielozębne do tworzenia kolejnych cięć przy dużych prędkościach.

Czytaj dalej i dowiedz się więcej o różnych dostępnych narzędziach do przeciągania i sposobach ich wykorzystania do tworzenia niestandardowych części oraz poznaj lepiej sprawdziany do wielowypustów – aby wykorzystać je jak najlepiej do swoich planów projektowych.

Podstawowe typy narzędzi do przeciągania

Większość narzędzi do przeciągania można podzielić na dwie podstawowe kategorie: przeciąganie pchające i przeciąganie. Alternatywnie można również podzielić przeciągarki na wewnętrzne lub zewnętrzne przeciągarki. Jest też inna rodzina narzędzi, ale z tymi powiązana jak różnego rodzaju sprawdziany trzpieniowe i inne.

Zarówno przeciągarki pchające, jak i ciągnące wykorzystują podobne strategie do materiałów obrabianych. Przeciągacz pchający musi być wystarczająco krótki, aby wytrzymać ekstremalne naciski bez pękania lub wyboczenia. Przeciągacz może być używany poziomo lub pionowo i tworzy dokładne cięcia, gdy obrabiany przedmiot jest przeciągany przez zęby. Sprawdziany do wielowypustów – sprawdziany przechodnie i nieprzechodnie oraz krążkowe i trzpieniowe są równie interesującym tematem, który warto poznać w tym kontekście.

Przeciągacze wewnętrzne tworzą rowki wpustowe lub inne otwory wewnętrzne dla wielu branż i zastosowań. Przeciągarka wewnętrzna to doskonały sposób na szybkie tworzenie prostych lub skomplikowanych elementów. Przeciągacze zewnętrzne służą do tworzenia zewnętrznych konturów lub zdefiniowanych krawędzi. Twórz złożone projekty płytek, przekrojów i wymiennych końcówek narzędzi dzięki temu dynamicznemu projektowi przeciągania!

Dodaj komentarz