Czy sąd ma zawsze rację?

Prawnicy rozwodowi. Warszawa

Sądy działające na terenie Polski mają gwarantować niezawisłość. Oznacza to, że nie mogą ulegać wpływom osób trzecich, a sędzia ma obowiązek wydawać wyrok na podstawie obowiązujących przepisów polskiego prawa. Nie może ulegać naciskom, nie może brać pod uwagę osobistych poglądów, jest w pełni niezależny. Nie oznacza to jednak, że nie może korzystać z pomocy ekspertów, by sprawę wyjaśnić i wydać sprawiedliwy wyrok. Musimy mieć na uwadze, że sędzia nie jest specjalistą w każdej dziedzinie naszego życia, nierzadko musi więc wspierać się opiniami biegłych. To biegli sądowi dają bardzo często podstawy do wydania niekrzywdzącego werdyktu. Przykładowo, przy sprawach rozwodowych, pomocną stroną są też Prawnicy rozwodowi. Warszawa to miasto, gdzie tego typu spraw odbywa się bardzo wiele.

Rola biegłego sądowego.

Uznaje się, że sędzia ma zawsze rację, nawet wtedy gry korzysta z pomocy biegłych sądowych. Co więcej, przy niektórych sprawach obecność w procesie ekspertów jest obowiązkiem. Mowa tu na przykład o lekarzach psychologach czy psychiatrach, którzy uczestniczą w przesłuchaniach i wydają opinię na temat stanu zdrowia przesłuchiwanego. Zdarza się również tak, że opinia biegłego ma ogromny wpływ na przebieg rozprawy. Aby powołać biegłego, sąd korzysta ze specjalnego spisu. W każdym mieście znajduje się lista biegłych sądowych. Biegli sądowi pełnią 5 letnią kadencję i dają gwarancję posiadania pełnej wiedzy i umiejętności w danym zakresie.

Co ważne, sąd może wydawać wyroki samodzielnie. Opinię biegłego może przyjąć albo odrzucić. Dla wydania sprawiedliwego wyroku może również powołać kilku różnych ekspertów, ale to od niego zależy czy finalnie skorzysta z ich pomocy przy wydawaniu werdyktu.

Jak powołać biegłego sądowego?

Do udziale w rozprawie sąd może dopuścić nawet kilku biegłych z różnych dziedzin. Każda strona może domagać się powołania biegłego – swoje żądanie możne umieścić już w pozwie lub złożyć stosowny wniosek podczas rozprawy. W niektórych sprawach sąd powołuje biegłego z urzędu. Dzieje się to na przykład wtedy, gdy świadkiem jest małoletnie dziecko i podczas przesłuchania musi być obecny biegły psycholog.

Powołanie biegłego na żądanie strony musi zostać pieczołowicie uzasadnione. Zawsze należy wskazać, na jaką okoliczność biegły musi sporządzić opinię. W przypadku powoływania biegłego warto uzyskać od profesjonalistę, pomogą tu Prawnicy rozwodowi. Warszawa to miejsce, gdzie na pewno funkcjonuje sporo kancelarii prawnych i znalezienie prawnika nie będzie problemem.

Dodaj komentarz