Czy opinia biegłego zawsze jest dowodem w sprawie?

lista biegłych sądowych Radom

Biegli sądowi to specjaliści danej dziedziny, którzy powoływani są przez sędziego w ramach rozstrzygnięcia danej sprawy. To prawda, że nierzadko ich ekspertyzy stają się rzeczowym, a nawet głównym dowodem w postępowaniu, a dzięki nim sędzia jest w stanie wdać sprawiedliwy werdykt. Nie oznacza to jednak, że dzieje się tak w każdym przypadku.

Sędzia powołuje biegłych sądowych. Do jednej sprawy może powołać kilku takich ekspertów o jednej bądź wielu specjalizacjach, jeśli zachodzi taka potrzeba. To jednak on decyduje, która opinia zostanie przyjęta, a która odrzucona. Samo powołanie biegłego nie oznacza, że jego ekspertyza posłuży w danym postępowaniu.

Biegły musi pracować z należytą starannością, a przede wszystkim rzetelnością i uczciwością. Opinia ma być obiektywna i sporządzona zgodnie z najnowszą wiedzą oraz technologią. Biegły powołany do sprawy musi działać przy danym Sądzie Okręgowym, a świadectwem tego jest lista biegłych sądowych. Radom, Kraków czy Poznań i wszystkie inne miasta na terenie naszego kraju takowe posiadają.

Okazuje się, że w niektórych przypadkach, na przykład, kiedy na liście biegłych sądowych nie znajduje się ekspert o danej specjalizacji, sędzia może powołać biegłego ad hoc. To ekspert spoza listy, ale wykazujący najlepsze kwalifikacje, by wydać opinie. Taka może być oczywiście przez sędziego przyjęta bądź odrzucona. Ostateczne zdanie należy zawsze do sędziego.

Dodaj komentarz